POLÍTICA D’ACCIDENTS I OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

L’empresa Barrancs Lo Pallars i els clients contracten:

Els clients que contractin qualsevol dels serveis que presta Barrancs Lo Pallars, són conscients que realitzaran una activitat de Turisme Actiu o Esport d’Aventura, assumint els riscos propis de l’activitat (com ara lesions corporals com per exemple torçades, trencaments, arraps, cops, etc..) i la possibilitat de sofrir un accident fortuït en el medi natural, en qualsevol dels casos, exonera de tota responsabilitat a Barrancs Lo Pallars i a qualsevol dels seus membres o equip tècnic.

Els clients estaran subjectes a les instruccions indicades pels guies que acompanyin al grup, sent aquests els responsables de la direcció de l’activitat.

En el cas que un client o varis decideixin per voluntat pròpia fer cas omís de les indicacions dels guies, ni aquests, ni Barrancs Lo Pallars seran els responsables de la sort d’aquests.

Els clients estaran obligats a comunicar a Barrancs Lo Pallars si pateixen qualsevol malaltia o minusvalidesa que pogués alterar el normal funcionament de l’activitat, si alguna clienta femenina pogués estar embarassada també haurà de comunicar-lo.

Els guies comptaran amb la potestat per a negar la participació i la seva immediata expulsió de l’activitat, a aquells clients que no portin equipament adequat per a l’activitat o manquin de la condició física adequada per a l’esforç que han de realitzar o de qualsevol conducta que sigui valorada d’irresponsable o inadequada, no donant lloc a cap devolució. Així mateix, els clients es comprometen a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents així com qualsevol altra medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.

Els clients menors d’edat hauran d’anar sempre acompanyats de pare, mare o tutor, devent aquests signar un document autoritzant la participació del menor en l’activitat.

El client es fa responsable de l’equip que se li lliura per a la realització de l’activitat i haurà de retornar-lo complet a la finalització d’aquesta. En cas d’extraviament d’algun dels elements durant el transcurs de l’activitat, aquest haurà d’abonar el seu valor.

L’empresa facilita el material tècnic necessari per a la realització de l’activitat. L’empresa es reserva el dret d’acceptar el material tècnic no proporcionat per aquesta i aportat pel client. En el cas d’acceptar material dels clients no suposarà disminució en el preu de l’activitat i del qual ha estat informat amb anterioritat.

Barrancs El Pallars no es farà responsable dels danys o deterioracions que se li puguin imputar a un participant per mal ús, deixadesa o omissió en els mitjans, instal·lacions o espais uilizats per a la realització d’activitats.

La realització de les activitats pot ser modificada i fins i tot suspesa per causes alienes a l’empresa (climatologia, hidrologia, etc..) en aquest cas s’aplicaran les condicions de gestió d’anul·lacions estipulades en l’empresa Barrancs Lo Pallars.

Queda prohibit l’abandó d’escombraries durant el trajecte de l’activitat.

POLÍTICA DE RESERVES I ANUL·LACIONS

La guia té dret a modificar la data de l’activitat en cas que la metereologia no permeti realitzar-la per motius de seguretat.

Tots els preus estan subjectes a canvis sense previ avís.

Si s’avisa d’una cancel·lació 1 setmana abans de l’activitat, se us reemborsarà el 100% de l’import abonat.

Si s’avisa d’una cancel·lació 72 hores abans de l’activitat, se us reemborsarà el 50% de l’import abonat.

Si s’avisa d’una cancel·lació a partir de 48 hores abans de l’activitat o no us presenteu a l’activitat, no es reemborsarà res de l’import abonat.